Informasjon

Anne Marie Gustavsen

  • 06.05.1941 - 31.03.2024

Om begravelsen til Anne Marie Gustavsen 

Grua kirke


Adresse til bisettelsen

Grua kirke, Hadelandsvegen 1617, 2742 Grua

Adresse til minnestunden

Gamleskolen, Harestua, Hadelandsvegen 898, 2743 Harestua


Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad begravelsesbyrå Hadeland

61 33 20 30