Informasjon

Aud Unni Rønningen Raastad

  • 02.03.1953 - 13.02.2024

Om begravelsen til Aud Unni Rønningen Raastad 

Ål kirke


Adresse til begravelsesseremonien

Ål kirke, Søndre Ålsvegen 5, 2750 Gran


Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad begravelsesbyrå Hadeland

61 33 20 30